Soukromá dopravní zdravotnická služba Zdeněk MECA s.r.o. zajišťuje tyto služby:

PŘEVOZY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH

Převozy pacientů dle indikace lékaře na základě příkazu k transportu.

ZDRAVOTNÍ TRANSPORT PACIENTŮ Z JINÝCH ZEMÍ ZPĚT DO ČR

V případě schválení transportu příslušnou zdravotní pojišťovnou jsme schopni dopravit pacienta ze zahraničí zpět do ČR. V případě potřeby je přítomnost zdravotní sestry možná.

KURÝRNÍ SLUŽBU

Tato služba je spojená s prací podatelny , Kam naše vozy svážejí zdravotnickou agendu , která není určena k poštovnímu styku a odtud je dál rozvážena na místo určení.

ZAJIŠTĚNÍ LIKVIDACE NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ PRO ZDRAVOTNICTVÍ

Provádíme mobilní svoz nebezpečných odpadů a následnou likvidaci ve spalovně nebezpečných odpadů.

VEDENÍ EVIDENCE NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Vedeme průběžnou evidenci nebezpečných odpadů pro zdravotnivká zařízení , ale i jiná zařízení jako jsou kadeřnictví , pedikúry , manikúra aj.
Zdravotnická doprava Zdeněk Meca s.r.o.